Wat is kenmerkend voor de bondingpsychotherapie?

Het kenmerkende van de bondingpsychotherapie is dat je hiermee de diepte ingaat. Je leert je emoties kennen,  zo ook de diepte van je emoties. Je leert ze voelen, uiten en verwoorden.

Daarnaast is het contact met jezelf, jouw binnenwereld, en met de ander van groot belang. De overtuigingen vanuit het verleden die je hebben doen overleven, kunnen worden getransformeerd naar overtuigingen die in het heden helpend en ondersteunend zijn. Met het diepe werk dat in de bonding gedaan wordt, komt er ruimte voor de ervaring van genieten en plezier. Dit zijn belichaamde ervaringen omdat er in de Bondingpsychotherapie lichaamsgericht en ervaringsgericht gewerkt wordt.
Lees verder


  1. Bij de bondingpsychotherapie wordt ervan uitgegaan dat er al vanaf de geboorte vijf basisemoties zijn, noodzakelijk om te overleven: angst, woede, (pijnlijk) verdriet, plezier en liefde. Andere emoties, zoals schaamte, schuldgevoelens, haat, zijn een combinatie van emoties en gedachten. In de bondingpsychotherapie leert men diep te voelen en nog beter te kunnen onderscheiden in het voelen.
  2. Emoties worden niet alleen besproken. Deelnemers aan een groep worden uitgenodigd ze te uiten, onder andere door te schreeuwen. Wanneer men krachtig en congruent de eigen emoties leert te uiten, leert men ten eerste het eigen gevoelsleven nog meer te vertrouwen en ten tweede de eigen waarheid helder en zuiver over te brengen.
  3. Via oefeningen kunnen onderdrukte emoties naar boven komen. Veilig, gepast lichaamscontact zorgt ervoor dat we niet alleen beter kunnen voelen wat we voelen, maar ook meer willen gaan delen wat we voelen.
  4. Negatieve oordelen en vastzittende overtuigingen over je zelf in relatie met anderen worden emotioneel doorgewerkt. De overlevingsmechanismen die je hebt moeten ontwikkelen en de daarbij behorende overtuigingen over jezelf, over anderen en over het leven kunnen lijken alsof ze deel zijn geworden van je identiteit. Bondingpsychotherapie kan je helpen om je gevoelens te doorvoelen en echt contact te maken met een ander, zó dat je daarmee overtuigingen uit dit overlevingsmechanismen die je niet meer dienen, kan doorbreken. Daarmee wordt het mogelijk te leven vanuit jouw ware identiteit.
  5. Bondingpsychotherapie richt zich op niet alleen op je gedachten en emoties, maar ook op je gedrag. In de therapie word je geholpen je negatieve overtuigingen naar jezelf en anderen te veranderen, te leren omgaan met je emoties en om je emoties congruent te uiten. Hierdoor kan je gaan ervaren dat je stappen mag maken in je leven die voorheen te eng of te moeilijk waren. Hierdoor wil je ook in je gedrag tot je recht gaan komen.
  6. Een belangrijk doel van bondingpsychotherapie is om te kunnen genieten en plezier te hebben in het leven. We willen allemaal ten diepste voelen dat we leven. We verlangen allemaal naar veilig, gepast en aangenaam (lichaams)contact met anderen. Juist door volop onszelf te mogen zijn en te mogen genieten van het leven, kunnen we nog meer gaan voelen dat we onze pijn willen verwerken en gezonde stappen willen en kunnen maken. (zie ook artikel in Happinez).