Vergoedingen

Bondingpsychotherapie als zodanig wordt niet vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraars, ook al is het een Europees erkende opleiding (EAP). De bij de VBP aangesloten psychiaters en psychotherapeuten kunnen veelal wel gebruik maken van de reguliere vergoedingen voor psychotherapie. Andere bondingtherapeuten kunnen via de aanvullende verzekering wel deels vergoed worden vanuit de complementaire zorg. Dit verschilt per therapeut. Op de websites van de betrokken therapeuten kunt u hier meer informatie over vinden. Zie overzicht therapeuten.