Over de VBP

De Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Bondingpsychotherapie (VBP) heeft als doel het bevorderen van de beoefening en ontwikkeling van bonding en bondingpsychotherapie in Nederland en Vlaanderen door:

  1. Wetenschappelijke activiteiten en vergaderingen van de leden
  2. Stimuleren van wetenschappelijke activiteiten m.b.t. bonding en bondingpsychotherapie
  3. Uitwisseling van nieuwe ideeën en ontwikkelingen binnen en buiten de bondingpsychotherapie.
  4. Het bieden van opleiding en het erkennen van therapeuten. De bondingopleiding is een door de EAP erkende opleiding.
  5. Toepassen van de bondingprincipes buiten psychotherapie en onderhouden van contacten met binnen- en buitenlandse zusterverenigingen.

De Vereniging voor Bonding Psychotherapie organiseert studiebijeenkomsten, workshops  en conferenties.
Lees verder


De toepassing van het “New Identity Process” (Bonding) heeft in Vlaanderen en Nederland lange tijd in de kinderschoenen gestaan.  In 1984 werd begonnen met besprekingen voor de oprichting van een Vlaams-Nederlandse vereniging. De oprichtingsvergadering voor deze vereniging heeft plaatsgevonden op 21 januari 1985. De naam werd na een aantal jaren gewijzigd in de Vereniging voor Bondingpsychotherapie (VBP). De vereniging is erkend door de internatio­nale overkoepelende vereniging de  “International Society of the New Identity Proces (IS­NIP), later ISBP en is gemachtigd therapeuten te erkennen. De opleiding tot bondingpsychotherapeut geschiedt in Nederland en België door opleiders die door de ISBP zijn erkend.

De bondingpsychotherapie wordt in Nederland en België behalve in de praktijken van bondingpsychotherapeuten eveneens toegepast in klinische therapeutische gemeen­schappen voor verslaafden, o.m. in De Kiem en Trempoline in België en in De Stam in Nederland.

Bestuur VBP
De VBP heeft een bestuur voor de dagelijkse organisatie en een inhoudelijke commissie.

Bestuursleden, v.l.n.r.: Marcella Tam, secretaris | Solveig van der Hoeven, bestuurslid / Martien Kooyman, voorzitter | Caroline Buys, penningmeester