Bondingpsychotherapie: effectieve therapie bij verstoorde hechting

Voel je je vrij om voor jezelf te kiezen? Kan je gelijkwaardigheid met een ander voelen? Of voel je je juist vaak minder dan een ander? Vind je het lastig om je behoeften en gevoelens te kennen en te uiten? Of is  verbinding maken met een ander voor jou niet eenvoudig?

Bondingpsychotherapie kan je helpen om een meer bevredigende relatie aan te gaan met jezelf en met anderen. Als emotionele openheid, gelijkwaardigheid en goede zorg voor jezelf lastig voor je is, dan is de kans aanwezig dat belastende ervaringen uit je verleden je ervan weerhouden je leven vol en met plezier te leven.

De door de Vereniging voor Bondingpsychotherapie opgeleide therapeuten bieden individuele en  groepstherapie om je te helpen om uitdagingen in je leven beter te begrijpen, je emoties te leren voelen, uiten en verwoorden en verbinding te maken met anderen, zodat er ruimte komt voor genieten en plezier.

Klik hier voor onze agenda