BOEKEN VERPLICHT BIJ DE OPLEIDING

Casriel 1972
Casriel, D. (1972). A scream away from happiness. New York: Grosset & Dunlap.

De Klerk-Roscam Abbing 1994
De Klerk-Roscam Abbing,  J. (1994). De Casrielmethode. Handboek Groepspsychotherapie, M4.1 1-34.

Kolk 2015
Van der Kolk, B. (2015). The body keeps the score: Mind, Brain and Body in the Transformation of Trauma. New York: Penguin.

Martens 2001
Martens, J. (2001). Bondingpsychotherapie in een residentiële setting voor de behandeling van drugsgebruikers. In W.R. Buisman e.a. (Reds.), Handboek verslaving. (B 6119-1-34). Houten/Diemen: Bohn Stafleu Van Loghum.

Stauss/Ellis 2007
Stauss, K., & Ellis, F.W. (Red.). (2007). Bonding Psychotherapy, Theoretical Foundations and Methods. Publicatie International Society for Bonding Psychotherapy (ISBP).

Struijk 1997
Struijk, A. (1997). Tegenoverdracht en bondingpsychotherapie. In: T. J. C. Berk e.a. (Reds.), Handboek groepspsychotherapie. (M5.3-M5.29). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Yalom 1978
Yalom, I.D. (1978) Groepstherapie in theorie en praktijk. Deventer: Van Loghem Slaterus.

BOEKEN

Ainsworth, Blehar, Waters & Waals 1978
Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters, E., & Waals, S. (1978). Patterns of Attachment. A psychological study of the strange situation. Hillsdale (New Jersey): Lawrence Erlbaum Associates.

Benjamin 1996
Benjamin, L.S. (1996). Interpersonal diagnosis and treatment of personality disorder. New York: the Guilford Press.

Bowlby 1969
Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. Volume 1, Attachment. New York: Basic Books.

Bowlby 1988
Bowlby, J. (1988). A secure base: Parent-child attachment and healthy human development. New York: Basic Books.

Erikson 1963
Erikson, E.H. (1963). Childhood and Society. New York: W.W. Norton & Company.

Griffin & Bartholomew 1994
Griffin, D.W., & Bartholomew, K. (1994). The metaphysics of measurement: The case of adult attachment. In K. Bartholomew, & D. Perlman (Reds.), Advances in Personal Relationships Volume 5: Attachment Processes (17-52).

Herman 1993
Herman, J. (1993). Trauma en Herstel. Amsterdam: Wereldbibliotheek.

Kooyman 1990
Kooyman, M. (1990). Tederheidstekort en verslaving. In A.D. de Groot, & J.P. Kruijt (Reds.),  Tederheid, over de gevolgen van tederheidstekort bij mens en dier (89-100). Amsterdam: SIGO (Stichting voor Interdisciplinair Gedragswetenschappelijk Onderzoek).

Martens 2000
Martens, J. (2000). Psychotherapiegroepen voor cliënten met harddrugsverslavingen. In T. J.C. Berk e.a. (Reds.), Handboek groepspsychotherapie (N3.1-N3.44). Houten/ Diemen: Bohn Stafleu Van Loghum.

Stauss 2006
Stauss, K. (2006). Bondingpsychotherapie: Grundlagen und Methoden. München: Kösel-Verlag.

Stauss/Scribner & Ellis
Stauss, K., Scribner, B., & Ellis (Reds.). (2003), Bonding Psychotherapie, Anthropological, Theoretical and Empirical Foundations (61-71).

Young, Klosko & Weishaar 2003
Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2003). Schema Therapy: A Practitioner’s Guide. New York: The Guilford Press.