Lidmaatschap VBP

De VBP kent verschillende soorten leden:

  • Bondingpsychotherapeut of bondingtherapeut in opleiding
  • Bondingtherapeut die onder supervisie werkt
  • Bondingpsychotherapeut
  • Bondingpsychotherapeut-opleider

Daarnaast heeft de VBP belangstellende leden en ereleden.

De belangstellende leden, die de vereniging op dit moment heeft, zijn veelal personen die deel genomen hebben aan de bondinggroepen in de afgelopen 40 jaar en de bonding een warm hart toedragen. Deze leden zijn al jarenlang trouw lid .

De tarieven voor het lidmaatschap voor 2021 zijn als volgt:
Bondingpsychotherapeut-opleider:
€ 140,-
Bondingpsychotherapeut:
€ 110,-
Bondingtherapeut die onder supervisie werkt:
€ 80,-
Bondingpsychotherapeut of bondingtherapeut in opleiding:
€ 50,-
Belangstellende leden:
€ 15,-

Het lidmaatschap biedt korting op Internationale Bondingweekenden en op trainingen. De lidmaatschapsgelden stellen de vereniging in staat haar rekeningen te betalen. Elk jaar draagt de vereniging aan de ISBP (de Internationale Vereniging voor Bondingpsychotherapie) een bedrag af vanwege het lidmaatschap in de E.A.P. (European Association for Psychotherapy).

Aanmelding
Als je de opleiding tot bondingpsychotherapeut of bondingtherapeut wilt doen, is lidmaatschap van de VBP een vereiste. Ben je geen therapeut (in opleiding) dan kan je de VBP steunen door belangstellend lid te worden.

Heb je interesse om lid te worden van de VBP? Neem dan contact op met het secretariaat en mail naar:

Info@bondingpsychotherapie.nl